Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Οκτωβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2019


ΤΟΠΟΣ
Διαδικτυακά


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας gvrswebinars.gr.
  • Η εγγραφή αφορά συνολικά τον κύκλο μαθημάτων και όχι μεμονωμένα σεμινάρια.
  • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί προσωπικός κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε κάθε μετάδοση.
  • Τα σεμινάρια προβάλλονται ζωντανά.
  • Επίσης, είναι διαδραστικά και το κοινό που παρακολουθεί έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις ή σχόλια στους εκπαιδευτές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Ο Κύκλος Σεμιναρίων μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Την επόμενη ημέρα κάθε σεμιναρίου θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σύντομο ερωτηματολόγιο γνώσεων. Αφού απαντηθεί και υποβληθεί στη γραμματεία, τα μόρια θα πιστώνονται αυτόματα στον συμμετέχοντα.
  • Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλα τα σεμινάρια (υπάρχει δικαίωμα μίας απουσίας) μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις επάρκειας γνώσεων που θα γίνει στο πλαίσιο του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου GVRS – 2020 στην Αθήνα. Οι επιτυχόντες θα παραλάβουν ειδικό Πιστοποιητικό «Advanced course in Medical Retina».
  • Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αναρτηθούν μετά το τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου στην ιστοσελίδα gvrswebinars.gr για κάθε ενδιαφερόμενο. Η μετέπειτα παρακολούθηση δεν έχει μοριοδότηση.

Μετά από πολλά αιτήματα συνέδρων, σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα θα παραμένουν διαθέσιμα online έως την επόμενη ημέρα της προβολής (16:00) και η συμμετοχή θα καταγράφεται για όσους τα παρακολουθήσουν μέχρι την προαναφερόμενη ώρα
Back to Top