Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Οκτωβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2019


ΤΟΠΟΣ
Διαδικτυακά


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

 • Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας gvrswebinars.gr.
 • Η εγγραφή αφορά συνολικά τον κύκλο μαθημάτων και όχι μεμονωμένα σεμινάρια.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί προσωπικός κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε κάθε μετάδοση.
 • Τα σεμινάρια προβάλλονται ζωντανά.
 • Επίσης, είναι διαδραστικά και το κοινό που παρακολουθεί έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις ή σχόλια στους εκπαιδευτές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Ο Κύκλος Σεμιναρίων μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 • Τα μόρια θα δίνονται σύμφωνα με τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσετε.
 • Μετά την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου θα αποστέλλεται στους συμμετέχοντες σύντομο ερωτηματολόγιο. Αφού απαντηθεί και αποσταλεί στη γραμματεία εντός 24 ωρών, τα μόρια θα πιστώνονται αυτόματα στον συμμετέχοντα.
 • Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλα τα σεμινάρια (υπάρχει δικαίωμα μίας απουσίας) μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις επάρκειας γνώσεων που θα γίνει στο πλαίσιο του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου GVRS – 2020 στην Αθήνα. Οι επιτυχόντες θα παραλάβουν ειδικό Πιστοποιητικό «Advanced course in Medical Retina».
 • Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αναρτηθούν μετά το τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου στην ιστοσελίδα gvrswebinars.gr για κάθε ενδιαφερόμενο. Η μετέπειτα παρακολούθηση δεν έχει μοριοδότηση.
Back to Top