Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
9 Nοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2020


ΤΟΠΟΣ
Διαδικτυακά


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας gvrswebinars.gr.
  • Η εγγραφή αφορά συνολικά τον κύκλο μαθημάτων και όχι μεμονωμένα σεμινάρια.
  • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί προσωπικός κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε κάθε μετάδοση.
  • Τα σεμινάρια προβάλλονται ζωντανά.
  • Τα σεμινάρια θα είναι διαθέσιμα βιντεοσκοπημένα στην πλατφόρμα για 24 ώρες μετά την προβολή τους.
  • Το κοινό έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις ή σχόλια στους εκπαιδευτές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Ο Κύκλος Σεμιναρίων μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σύντομο ερωτηματολόγιο γνώσεων. Αφού απαντηθεί και υποβληθεί στη γραμματεία, τα μόρια θα πιστώνονται αυτόματα στον συμμετέχοντα. Τα πιστοποιητικά θα σταλούν στο τέλος των μαθημάτων.
  • Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αναρτηθούν τον Ιανουάριο του 2021, στην ιστοσελίδα gvrswebinars.gr για κάθε ενδιαφερόμενο. Για την μετέπειτα παρακολούθηση δεν θα ισχύσει η μοριοδότηση.
Back to Top