Οργάνωση


Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Ορμινίου 5, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα
T: +30 210.72.57.823
F: +30 210.36.10.488
E: info@gvrs.gr
W: www.gvrs.gr.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Σ. ΕΕΥΑ)
Πρόεδρος:Ηλίας Γεωργάλας
Αντιπρόεδρος:Ιωάννης Δατσέρης
Γεν. Γραμματέας:Ευστράτιος Παροικάκης
Ταμίας:Παναγιώτης Σταύρακας
Ειδ. Γραμματέας:Μαρία Νισκοπούλου
Back to Top