Χορηγοί

Μέγας Χορηγός


ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια – DME
Παρασκευή 8/11/2019
Αμφιβληστροειδικές φλεβικές αποφράξεις
Πέμπτη 14/11/2019

Back to Top