Χορηγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 1.000€ (συμ/νου ΦΠΑ)
Διαφημιστική προβολή χορηγού εταιρείας πριν την έναρξη του Webinar (Video ή PDF Καταχώρηση). Η χορηγία αφορά ένα webinar και πρέπει να δηλωθεί το μάθημα που επιθυμείτε.


ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1.000€ (συμ/νου ΦΠΑ)
Προβολή λογοτύπου του χορηγού στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια προβολής του Webinar. Η χορηγία αφορά ένα webinar και πρέπει να δηλωθεί το μάθημα που επιθυμείτε.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 1.000€ (συμ/νου ΦΠΑ)
Ηλεκτρονικό μπάνερ ή λογότυπο στην ιστοσελίδα των Webinars (gvrswebinars.gr).

Back to Top